Vector49 BV richt zich op het optimaliseren van de spuitgiet productieprocessen in jouw bedrijf. Door een focus op de combinatie van matrijs en koeltechniek.

De spuitgietmatrijs en de bijbehorende koeling vormen een eenheid waarvan de componenten nauwkeurig op elkaar afgestemd moeten zijn.

De basis voor deze optimale afstemming is een diepgaande kennis van koeltechniek, kunststof- & procestechniek en werktuigbouwkunde. Deze kennis en jarenlange ervaring hebben wij en staat jou ter beschikking.

 

Begeleiding van aanvraag tot levering

businessmodel-top

De bouw van een nieuwe matrijs is een gecompliceerd en kostbaar proces. Een proces dat altijd onder tijdsdruk staat. Jouw behoefte aan regelmatige en heldere communicatie over de voortgang binnen een project is groot.

Daarvoor heeft Vector49 BV er voor gekozen iedere opdracht voor een nieuwe matrijs door een projectmanager te laten begeleiden. Van A tot Z. Wekelijks wordt de projectplanning door onze projectmanager gecommuniceerd, zodat je de laatste status weet en je ook jouw klant op de hoogte kunnen houden.

Steeds als daartoe aanleiding is bespreekt jouw contactpersoon van Vector49 BV technische aspecten met jullie engineers. Telefonisch of bij jullie aan tafel.

 

Tempereer-concepten

temperierkonzepte-1

Vector49 BV ontwerpt het best passende temperatuurregeling concept voor jou. Er wordt rekening gehouden met jouw eisen en budget. Ook zijn wij je partner bij de realisering van het gekozen concept. Leidraden hierbij zijn steeds de productkwaliteit en productiviteit.

Bij de keuze voor het juiste concept zijn flexibiliteit, proceszekerheid & bedieningsgemak belangrijke kernbegrippen.

temperierkonzepte-3

De werkzaamheden kunnen worden verdeeld in vier stappen:

Stap 1: Juiste dimensionering van de koelkanalen in de matrijs (vorm & positie)

Stap 2: Berekening en keuze van de passende tempereer apparaten

Stap 3: Keuze van de juiste tempereermediumverdeling & -bewaking

Stap 4: Dimensionering van de juiste verbindingsslangen & koppelingstechniek

 

Analyse

                Proces analyse

In de dagelijkse praktijk worden veel proces-technische problemen niet onderkend. Met name op het gebied van temperatuurregeling. Vector49 BV analyseert samen met de mensen uit jouw productie en/of engineering de huidige situatie en doet aansluitend een voorstel tot optimalisatie. Indien nodig wordt daarbij gebruik gemaakt van een thermografie camera.

Vaak blijkt het mogelijk om ook zonder grote investeringen een aanzienlijke procesverbetering te realiseren.

                Thermische analyse

Bij een thermische analyse wordt de oppervlaktetemperatuurverdeling van het spuitgietproduct in kaart gebracht. Hotspots en warme zones worden met een infrarood camera geregistreerd. Indien het nodig en technisch mogelijk is wordt de matrijs gemodificeerd om een gelijkmatigere temperatuurverdeling te krijgen.

Door middel van een thermische analyse van een draaiende productie brengen wij de bestaande situatie in kaart betreffende de temperatuurregeling en koeling. Deze analyse geeft een eerste indicatie voor welk optimalisatie potentieel de bestaande situatie heeft.

Op basis van deze analyse wordt door Vector49 BV een testrapport geschreven met daarin verschillende opties voor productkwaliteitsverbetering en reductie van cyclustijden.

thermoanalysen1

 

Optimalisatie

Vector49 BV start de optimalisatie met een analyse van alle matrijs- & procesparameters. Tot en met de temperatuurregeling en koeling van de matrijs. Inclusief de bewegingskarakteristiek van de spuitgietmachine en het handling systeem. Inclusief de randapparatuur.

De beginsituatie is daarmee in kaart gebracht. De mogelijkheden tot optimalisatie worden in een rapport opgenomen. Dit rapport wordt met jullie besproken.

temperieroptimierungen

Aansluitend wordt de optimalisatie in verschillende stappen verdeeld:

  • Procesverbeteringen door het elimineren van de ‘klassieke fouten’. Hiervan schrijven wij een technisch rapport
  • Procesverbeteringen door wijzigingen aan het proces en eenvoudige veranderingen van het temperatuurregelingssysteem, de verschillende verbindingsslangen en de randapparatuur. Ook hiervan wordt een technisch rapport gemaakt door Vector49 BV
  • Het hoogste niveau van optimalisatie wordt bereikt met elektronische (contactloze) bewaking per koelkanaal en eventueel constructieve wijzigingen aan de matrijs (indien nodig). Ook hiervan wordt uiteraard een technisch rapport geschreven

 

Energieverbruik (meting & analyse)

Welke machines zijn de grootste stroomverbruikers in jouw productie? Met de juiste apparatuur brengt Vector49 BV het stroomverbruik van machines en apparaten in kaart. Deze informatie is onmisbaar voor het berekenen van o.a. jouw échte machinekosten.

Uiteraard biedt deze informatie inzicht in welke machines en apparaten niet efficiënt zijn. En dus een kostenverhogend effect hebben.

energie-geraet

Wij bieden twee mogelijkheden:

  • Energieverbruik meting & analyse door Vector49 BV
  • Verhuur van de apparatuur zodat jullie deze metingen zelf kunnen doen

 

Scholing van medewerkers

mitarbeiterschulung1

Vector49 BV biedt ook scholingen voor tempereer techniek en spuitgiet proces optimalisatie. Onderwerpen die in detail aan bod komen zijn:

  • Basisprincipes van tempereer techniek
  • Het vermijden van klassieke fouten
  • Verbeteringsmogelijkheden leren herkennen
  • Parallelle koelkringen efficiënt implementeren
  • Thermografie in de spuitgiet productie